Patrick Tsang – voorzitter.

Ik ben Patrick Tsang, geboren en getogen in Vlaardingen. Ondernemen zit in mijn bloed en de laatste 10 jaar ben ik de wereld ingegaan om zowel zakelijke avonturen aan te gaan als om de wereld te ontdekken en andere culturen te leren kennen. Ik investeer alleen in projecten die ik echt leuk vind en waar ik een toegevoegde waarde in zie met belang voor onze samenleving. Vanuit onze opvoeding was het altijd vanzelfsprekend om aan je medemens te denken en je in te zetten voor een ieder die minderbedeeld is in dit leven. Het doel van onze stichting is dat wij, op onze eigen manier, een bijdrage kunnen leveren om iets te betekenen voor hen die dat nodig hebben. Zorg voor elkaar!